ZIELONE ŚWIATŁO dla mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych Mały Trójpak Energetyczny przegłosowany w Sejmie

Po przyjęciu poprawek przez Sentat, 26 lipca br. Sejm przyjął nowelizację Prawa Energetycznego tzw. mały trópak energetyczny. Zgodnie z proponowanymi zapisami osoba fizyczna ma możliwość wytwarzania energii (do 40kW) na własne potrzeby, bez wymogu rejestracji działalności gospodarczej, a podłączenie do sieci jest bezpłatne. Zaproponowane warunki finansowe (sprzedaż energii po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym) nie doprowadzą do rozkwitu energetyki prosumenckiej w Polsce, jednak zezwolenie społeczeństwu na sprzedaż wyprodukowanej przez nich energii do sieci jest małym, ale bardzo ważnym krokiem, na drodze do rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Zachęcamy zatem, pełni nadziei na właściwy system wsparcia dla mikro- i małych instalacji , do inwestowania w fotowoltaikę.