W piątek 16.01.2015 Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). 

Parlament pracował nad projektem ustawy od połowy 2014 r.

Poparcie posłów uzyskało kilka wniosków m.in. o obowiązku zakupu energii i gwarantowanych taryfach na odsprzedaż energii elektrycznej przez Prosumentów.  Stała cena za prąd ze źródeł do 3 kW przez 15 lat ma wynosić 75 groszy za kilowatogodzinę energii z fotowoltaiki, hydroenergii, energii wiatrowej.
Stała cena energii ma obowiązywać też dla źródeł miedzy 3 kW a 10 kW – 65 groszy za jedną kilowatogodzinę energii z fotowoltaiki, z hydroenergii, energetyki wiatrowej.Stała stawka z biogazu rolniczego - 70 groszy, biogazu ze składowisk - 55 groszy, a z oczyszczalni ścieków - 45 groszy. Dla tych źródeł zapisano również obowiązek zakupu przez 15 lat od oddania instalacji do użytku.
Koalicja Klimatyczna podkreśliła, że poprawka mówiąca o gwarantowanych taryfach będzie wspierała obywateli. "Wsparcie ma obowiązywać przez 15 lat lub do momentu, w którym łączna moc wszystkich instalacji przekroczy 300 MW. 
Organizacja twierdzi, że jest to początek przemian, jakie stoją przed energetyką obywatelską w Polsce. "Energetyka obywatelska, czyli umożliwienie Polakom produkowania własnej energii, jest przykładem tworzenia nowoczesnej i niezależnej od dużych producentów infrastruktury energetycznej" - zwróciła uwagę Koalicja. Jej eksperci dodają, że jest to sposób na zwiększenie niezależności energetycznej naszego kraju oraz uruchomienia potencjału na poziomie lokalnym.

Źródło: cire.pl